Corona

कोरोनाभाइरसको फैलावट रोक्न मद्दत गर्ने पाँच चीजहरू १. आफ्ना हात धुनुहोस् २. खोक्दा कुहिनोले नाक /मुख छोप्नु होस् ३. आफ्नो अनुहारलाई हातले नछुनुहोस् ४ . अरूबाट सकभर १ मिटर टाढा रहनुहोस् ५ . यदि तपाई बिरामी हुनुहुन्छ भने घरमानै बस्नुहोस्